U kunt met mij een afspraak maken voor het analyseren van uw zaak. Een dergelijk gesprek gaat dus verder dan het gebruikelijke kennismakingsgesprek. Het gesprek duurt meestal circa anderhalf uur.

Analyse

U dient voor het analysegesprek de belangrijkste stukken mee te nemen. U krijgt de gelegenheid om het probleem waarmee u geconfronteerd bent aan ons uiteen te zetten. Wij zullen u vragen wat uw doelstelling is. Meestal hebben wij tal van vragen om de zaak echt scherp te krijgen. Al heen en weer pratende ontstaat een eerste globale en voorlopige analyse van uw zaak die wij aan het einde van het gesprek met u delen.

Uiteraard kunnen wij in zo’n korte tijd alleen een voorlopige eerste indruk van uw zaak, uw positie en uw kansen geven, maar de ervaring leert dat het u veel informatie oplevert en greep geeft op uw zaak en de manier waarop met uw probleem om te gaan.

Kosten en verplichtingen

Het analysegesprek kost EUR 250,- (excl. BTW) en verplicht u tot niets. U bent geheel vrij om vervolgens een advocaat van ons kantoor in te schakelen of een andere advocaat van een ander kantoor in de arm te nemen.

Geheimhouding

Wij zijn tot geheimhouding verplicht van alles dat door u aan ons wordt toevertrouwd. Wij hebben als advocaat ook een “verschoningsrecht”: zelfs als wij onder ede door een rechter worden gehoord kunnen wij niet worden gedwongen verklaringen over u of uw zaak te geven. Hierop bestaat echter sinds een aantal jaren wel een uitzondering, op grond van de Wet WFT.

Afspraak maken

Belt u mij om nu een afspraak te maken? 06 52 67 59 57 Als ik niet kan opnemen, bel ik u vandaag terug.